Εξαγωγικό Newsletter 

Σύντομα θα κυκλοφορήσει το επόμενο τεύχος της δεκαπενθήμερης τακτικής μας επικοινωνίας με τίτλο:      GlobalGreece – International Trade e-news
  
  Εάν ενδιαφέρεστε για τακτική ενημέρωση σε θέματα όπως:
*       το διεθνές εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση
*       τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που ανοίγονται,
*       τις απειλές και πως να τις αποφύγετε,
*       τις μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εξαγωγική σας ανάπτυξη
*       τις υπηρεσίες στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας
*       τις πηγές πληροφόρησης
*       τις πηγές προμηθειών νέων προϊόντων και
*       τις δυνατότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης σε όλες τις πτυχές του διεθνούς εμπορίου
 
μπορείτε να εγγραφείτε στην λίστα των παραληπτών - χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση.
 Global Greece
Powered by active³ CMS - 02/07/2020 7:32:31 μμ