Περί εξαγωγών & δικτύων διανομής

Περί εξαγωγών & δικτύων διανομής

Λάθη στην επιλογή του δικτύου διανομής κοστίζουν ακριβά. Η εξαγωγική επιχείρηση χρειάζεται εξαρχής να αποφασίσει ποιούς βασικούς σκοπούς θέλει να εξυπηρετήσει μέσω της επιλογής συγκεκριμένων καναλιών διανομής στις ξένες αγορές.

Συγκεκριμενοποιώντας τους στόχους της, θα μπορέσει αργότερα να αξιολογήσει την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των επιλεγμένων διαύλων.

Στις αποφάσεις της θα πρέπει να σταθμίσει το ειδικό βάρος μιας σειράς παραγόντων όπως:

Στο διεθνή χώρο, οι λιανέμποροι και οι χονδρέμποροι έχουν πάψει να έχουν την παθητική συμπεριφορά του παρελθόντος, την εποχή δηλαδή που ο παραγωγός είχε τον αποκλειστικό έλεγχο του καναλιού διανομής. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στο βαθμό συγκέντρωσης του λιανεμπορίου και του χονδρεμπορίου που οδηγεί σε βελτίωση των μεθόδων μάρκετινγκ που εφαρμόζουν και στην εισαγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Private Label).

 

Για να πετύχουμε εξαγωγική ανάπτυξη χρειαζόμαστε εκπαιδευμένα στελέχη που μπορούν να κατανοούν τις τάσεις στα σύγχρονα δίκτυα διανομής, να μπορούν να αξιολογούν τα υπέρ και τα κατά κάθε δικτύου, να αξιοποιούν τις τάσεις προς όφελος της επιχείρησης, να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας τους και να μπορούν να διαπραγματευτούν όρους συνεργασίας που θα αποφέρουν συγκεκριμένα οφέλη στην επιχείρηση. Περισσότερα στο https://www.globalgreece.gr/img/index88.htm
Global Greece
Powered by active³ CMS - 25/02/2020 12:08:56 μμ