Υπηρεσίες Δικτύωσης  H GlobalGreece σχεδιάζει και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες διεθνούς δικτύωσης για μεμονωμένες επιχειρήσεις αλλά και για ομάδες επιχειρήσεων ή συλλογικούς φορείς. Η δικτύωση διεθνώς είναι μια πραγματική ανάγκη που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών.
  
Οι σχετικές υπηρεσίες που έχουμε ετοιμάσει είναι:

* Σχεδιασμός Συστημάτων Ροής Επιχειρηματικών Πληροφοριών & Ευκαιριών
* Οργάνωση Διεθνών Εκδηλώσεων Επιχειρηματικής Συνεργασίας
* Αναζήτηση & Επιλογή Προμηθευτών Ή Παραγωγής Στο Εξωτερικό
* Αναζήτηση & Επιλογή Ειδικευμένων Στελεχών Εξαγωγικών Τμημάτων
* Επιμέλεια & Έκδοση Επιχειρηματικών Newsletters, Καταλόγων,    
* Κλαδικών/Περιφερειακών Εξαγωγικών Προφίλ & Ηλεκτρονικών Εκδόσεων
    
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα σημαντικότερα Projects Διεθνούς Δικτύωσης που έχουν εμπλουτίσει την εμπειρία μας: 
*την οργάνωση όλων των εκδηλώσεων Εuropartenariat στην Ελλάδα
*τον σχεδιασμό του portal διαρκούς ενημέρωσης επιχειρηματικών πληροφοριών του υπουργείου εξωτερικών http://www.agora.mfa.gr
*την ανάπτυξη της πρότασης για την εθνική στρατηγική των ελληνικών εξαγωγών
*την οργάνωση πάνω από πενήντα εμπορικών αποστολών στο εξωτερικό
*τη δημιουργία του διαδικτυακού σύστημα ανεύρεσης διεθνών συνεργατών  http://www.e-partenariat.net
*την εμπλοκή μας στην δημιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου της Θεσσαλονίκης
*την διοργάνωση των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ανάπτυξης Εξαγωγών
*την δημιουργία πολλών επιχειρηματικών βάσεων δεδομένων
*την οργάνωση των εκδηλώσεων ευρωβαλκανικής συνεργασίας BalkanPartnership και Balkan&BlackSeaPartnership
*την προσπάθεια δικτύωσης των απόδημων ελλήνων επιχειρηματιών http://www.e-bnha.net
*την έκδοση πολλών Καταλόγων Εξαγωγέων και άλλων εξειδικευμένων δράσεων.

 

Μπορείτε να δείτε την εμπειρία μας στην ανάπτυξη των εξαγωγών κάνοντας κλικ εδώ: 


Εάν σας απασχολεί το θέμα της ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιακής ή άλλης μορφής διεθνούς δικτύωσης και σας ενδιαφέρει μια παρουσίαση των ειδικών υπηρεσιών μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.  Global Greece
Powered by active³ CMS - 02/07/2020 7:42:56 μμ