Ημερολόγιο εκδηλώσεωνΑπρίλιος 2023 Ιούνιος 2023
Το σεμινάριο με τίτλο: «Προετοιμάζοντας τη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις» σκοπό έχει να παρουσιάσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ από τη μια γενιά στην άλλη. Θα γίνει κατανοητό ότι η διαδοχή δεν είναι μια «αυτόματη» διαδικασία, αλλά μια συλλογική προσπάθεια, μια σκυταλοδρομία, όλης της οικογένειας για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη γενιά, που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της επιχείρησης και θα σηματοδοτήσει μια καινούργια αρχή.
Καθώς η εφαρμογή του Mydata προχωρά και μετά την δημοσίευση της απόφασης Α1023/2023 νέες υποχρεώσεις προστίθενται για τις επιχειρήσεις. Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι υποχρεώσεις διαβίβασης αποκλίσεων και συμφωνίας εσόδων αλλά και οι αναμενόμενες υποχρεώσεις για τα εφορολογικά έτη, καθώς και η προσυμπλήρωση δεδομένα Mydata των εσόδων και εξόδων του εντύπου Ε3, και η Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση του Δημοσίου από τους προμηθευτές του.
Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να δώσει πρακτική τεχνογνωσία στους συμμετέχοντες για την αποτελεσματική προώθηση της ιστοσελίδας τους καθώς και για τον εντοπισμό βελτιώσεων σε αυτή. Κατά την διάρκεια του θα αναλυθούν τα βασικά εργαλεία digital marketing και θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για την αποτελεσματική αξιοποίηση τους.
Διαπραγματευόμαστε από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Κάθε επαφή μας είναι και μια διαπραγμάτευση. - Διοικούμε ή Διοικούμεθα - Αγοράζουμε ή Πουλάμε - Εξυπηρετούμε ή Κινητοποιούμε Το ειδικό αυτό σεμινάριο αναπτύσσει δεξιότητες, τροποποιεί συμπεριφορές και διαμορφώνει επικοινωνιακές τακτικές εξασφαλίζοντας τους στόχους. Καθοδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα αποφεύγοντας λάθη και παγίδες.
Επιδέξιες Διαπραγματεύσεις

Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΜΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625 - 2310474191
Fax: +30 2310474192
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00