Ημερολόγιο εκδηλώσεωνΑπρίλιος 2024 Ιούνιος 2024
Σκοπός του σεμιναρίου ειναι να γίνει κατανοητή η διαδικασία και οι τεχνικές κατάρτισης ενός προϋπολογισμού ο οποίος, θα είναι απαραίτητος, ως εργαλείο διοίκησης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
Σκοπός του σεμιναρίου ειναι να γίνει κατανοητή η διαδικασία και οι τεχνικές κατάρτισης ενός προϋπολογισμού ο οποίος,  θα είναι απαραίτητος, ως εργαλείο διοίκησης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
Τελωνειακές Διαδικασίες
Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, Απλουστευμένες Τελωνειακές Διαδικασίες Ηλεκτρονική Διασάφηση, Τελωνειακές διαδικασίες με τρίτες χώρες Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, φορολογικές υποχρεώσεις
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Β2G
Το νέο σεμινάριο έχει ως στόχο την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση για συναλλαγές με το Δημόσιο καθώς και θέματα που αφορούν τη διασύνδεση των POS.

Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00