Ερευνα Ξένων Αγορών 

Η Global Greece εξειδικεύεται και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έρευνας και ανάδειξης των καλύτερων για τα προϊόντα της κάθε επιχείρησης αγορών.

 

Αναμφίβολα, όλοι θέλουν να εξάγουν. Είναι όμως έτοιμοι; Είναι τα προϊόντα τους κατάλληλα για εξαγωγή;

 • Από πού θα ξεκινήσει;
 • Ποιες αγορές θα εξετάσει και σε ποιες τελικά θα εστιάσει;
 • Ποια εργαλεία και μεθοδολογία θα χρησιμοποιήσει για την ανάδειξή τους;
 • Ποιες είναι οι καλύτερες πηγές πληροφοριών για εξαγωγείς ανά χώρα και κλάδο?
 • Ποιά δίκτυα διανομής υπάρχουν στην χώρα στόχο;
 • Ποιές επιχειρήσεις εισάγουν και διανέμουν τα προϊόντα του εκεί;
 • Πώς θα σχεδιάσει την ανταγωνιστική του τοποθέτηση σε αυτές;

Σε παρόμοιες με αυτές ερωτήσεις δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις η υπηρεσία Έρευνας Ξένων Αγορών που έχουμε αναπτύξει.

 

 Η έρευνα αγοράς θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να:

 • Εντοπίσει που είναι πιο πιθανόν να πουληθούν τα προϊόντα της
 • Βρει κενά αγοράς και τμήμα που μπορεί να καλύψει
 • Αναγνωρίσει του ανταγωνιστές της στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον
 • Ξεπεράσει εμπόδια εισόδου σε αγορές
 • Κατανοήσει τις ανάγκες των καταναλωτών
 • Αναγνωρίσει νέες τάσεις
 • Εδραιώσει σωστή τιμολογιακή πολιτική

 

Για περισσότερες πληροφορίες, άλλες δραστηριότητες και έρευνα ξένων αγορών σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο

τηλ. 2310474191 ή στο email: [email protected]

Η amazon είναι το παρόν και το μέλλον του ηλεκτρονικού διεθνούς εμπορίου. Οι ευκαιρίες για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να πουλούν τα προϊόντα τους μέσα από την amazon είναι τεράστιες.
Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00