Ερευνα Ξένων Αγορών 

Η Global Greece εξειδικεύεται και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έρευνας και ανάδειξης των καλύτερων για τα προϊόντα της κάθε επιχείρησης αγορών.

 

Αναμφίβολα, όλοι θέλουν να εξάγουν. Είναι όμως έτοιμοι; Είναι τα προϊόντα τους κατάλληλα για εξαγωγή;

 • Από πού θα ξεκινήσει;
 • Ποιες αγορές θα εξετάσει και σε ποιες τελικά θα εστιάσει;
 • Ποια εργαλεία και μεθοδολογία θα χρησιμοποιήσει για την ανάδειξή τους;
 • Ποιες είναι οι καλύτερες πηγές πληροφοριών για εξαγωγείς ανά χώρα και κλάδο?
 • Ποιά δίκτυα διανομής υπάρχουν στην χώρα στόχο;
 • Ποιές επιχειρήσεις εισάγουν και διανέμουν τα προϊόντα του εκεί;
 • Πώς θα σχεδιάσει την ανταγωνιστική του τοποθέτηση σε αυτές;

Σε παρόμοιες με αυτές ερωτήσεις δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις η υπηρεσία Έρευνας Ξένων Αγορών που έχουμε αναπτύξει.

 

 Η έρευνα αγοράς θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να:

 • Εντοπίσει που είναι πιο πιθανόν να πουληθούν τα προϊόντα της
 • Βρει κενά αγοράς και τμήμα που μπορεί να καλύψει
 • Αναγνωρίσει του ανταγωνιστές της στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον
 • Ξεπεράσει εμπόδια εισόδου σε αγορές
 • Κατανοήσει τις ανάγκες των καταναλωτών
 • Αναγνωρίσει νέες τάσεις
 • Εδραιώσει σωστή τιμολογιακή πολιτική

 

Για περισσότερες πληροφορίες, άλλες δραστηριότητες και έρευνα ξένων αγορών σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο

τηλ. 2310474191 ή στο email: [email protected]
Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΜΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625 - 2310474191
Fax: +30 2310474192
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00