Ημερολόγιο εκδηλώσεωνΟκτώβριος 2022 Δεκέμβριος 2022
On line seminar Διαπραγματευόμαστε από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Κάθε επαφή μας είναι και μια διαπραγμάτευση. - Διοικούμε ή Διοικούμεθα - Αγοράζουμε ή Πουλάμε - Εξυπηρετούμε ή Κινητοποιούμε Το ειδικό αυτό σεμινάριο αναπτύσσει δεξιότητες, τροποποιεί συμπεριφορές και διαμορφώνει επικοινωνιακές τακτικές εξασφαλίζοντας τους στόχους. Καθοδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα αποφεύγοντας λάθη και παγίδες.
Καθώς η εφαρμογή του Mydata προχωρά και μετά την δημοσίευση της απόφασης 1090/2022 νέες υποχρεώσεις προστίθενται για τις επιχειρήσεις. Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι υποχρεώσεις διαβίβασης αποκλίσεων ΜΥΦ 2021 και συμφωνίας εσόδων για το φορολογικό έτος 2021 αλλά και οι αναμενόμενες υποχρεώσεις για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023. Επίσης θα αναλυθεί τι αλλάζει για τους χρόνους διαβίβασης για τους εκδότες καθώς και οι νέες λειτουργικότητες που περιέχονται στην νέα έκδοση του Mydata. Τέλος θα παρουσιασθούν σε ειδική ενότητα οι νέες διατάξεις για τις ποινές μη διαβίβασης των Φορολογικών μηχανισμών στο Εsend και για την υποχρέωση διασύνδεσης των ΦΗΜ με τα Pos από 1/1/2023
Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο περιλαμβάνει τις βασικές και αναγκαίες δεξιότητες για τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς αλλά και σε call centers. Καλύπτει βασικές αρχές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας και βοηθάει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν επαγγελματική προσέγγιση στην διαχείριση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους πελάτες.

Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΜΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625 - 2310474191
Fax: +30 2310474192
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00