Μελέτη για τις εξαγωγικές προοπτικές των προϊόντων, του ελληνικού αγροτοδιατροφικού τομέα, ανά προϊόν και για κάθε χώρα 

Μελέτη για τις εξαγωγικές προοπτικές των προϊόντων,

του ελληνικού αγροτοδιατροφικού τομέα,

ανά προϊόν και για κάθε χώρα

Ποια είναι τα πιο σημαντικά εξαγώγιμα τρόφιμα της Ελλάδας και ποια έχουν τις καλύτερες προοπτικές και σε ποιες χώρες


Τα τρόφιμα – αγροτοδιατροφικά προϊόντα - αποτελούν βασικό εξαγωγικό κλάδο της ελληνικής παραγωγής.

Τα τρόφιμα και ποτά συνεισέφεραν σε ποσοστό 16,2% στις ελληνικές εξαγωγές για το 2018, ενώ συγκριτικά με το 2017 παρουσίασαν αύξηση 1,7%.  Είναι ένας βασικός κλάδος στον οποίο ποντάρει η ελληνική οικονομία για την ανάκαμψή της διότι διατηρεί τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, παρουσιάζει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και διασυνδέεται με τον τουρισμό.

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα, λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους της, στερείται μεγάλων πεδιάδων και αντ’ αυτών διαθέτει πολλές μικρές πεδιάδες, οροπέδια, πλαγιές και καλλιεργήσιμη γη δίπλα στη θάλασσα. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερα μικροκλίματα και δημιουργούνται εξαιρετικά teroir για την παραγωγή ποιοτικών και μοναδικών προϊόντων.

Άρα, πρώτον, δεν παράγει μαζικά προϊόντα για να κατακλύσει τις αγορές και να ανταγωνιστεί σε επίπεδο τιμών και δεύτερον, έχει υψηλό κόστος παραγωγής. Έτσι αυτά τα προϊόντα είναι καλύτερο να διατίθενται μετά από κάποια επεξεργασία, σε καλές συσκευασίες και να κατακτούν τις καλές αγορές του κόσμου, χάρις σε ένα δυνατό μάρκετινγκ, αντί για τη διάθεσή τους ως νωπά και χύμα, όπως κυρίως γίνεται.

Είναι επίσης γνωστό ότι ο εν λόγω κλάδος (όπως βέβαια και όλοι οι υπόλοιποι), πρέπει να παρουσιάσει στις διεθνείς αγορές περισσότερα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, δηλαδή μεταποιημένα, προσαρμοσμένα στη ζήτηση που καταγράφεται στις αγορές και στις διεθνείς τάσεις, σε καλές συσκευασίες και σε θετική σχέση ποιότητας-τιμής.

Τέλος, είναι επίσης γνωστό ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ελληνικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα εξάγονται νωπά σε χώρες οι οποίες λόγω της ποιότητάς τους είτε τα διαθέτουν παγκοσμίως ως δικά τους, με δικές τους συσκευασίες (όπως ελαιόλαδο), είτε τα χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη για τη δική τους μεταποιητική βιομηχανία. Για παράδειγμα, φρέσκα ψάρια, σιμιγδάλι, κατσικίσιο γάλα. Η Ιταλία πέρασε στα τελευταία χρόνια τη Γερμανία στην 1η θέση εξαγωγών ελληνικών τροφίμων αλλά αυτό μόνο θετικό δεν είναι. Διότι η Γερμανία αγοράζει προϊόντα μας προς κατανάλωση ενώ η Ιταλία κυρίως για να τροφοδοτήσει τη βιομηχανία της με καλή πρώτη ύλη.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η προσφορά του κλάδου Τροφίμων και Ποτών στην Ελληνική οικονομία είναι σημαντική αλλά όχι απόλυτα ικανοποιητική. Δεν είναι δηλαδή εκείνη που θα μπορούσε και θα έπρεπε. Θα ήταν κατά συνέπεια αναγκαίο να βελτιωθούν οι εξαγωγές του κλάδου τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία.

Το τελευταίο θα επιτευχθεί με τη βελτίωση των εξαγωγών όλων των προϊόντων αλλά κυρίως των προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Προς τούτο:

Ένας κρίσιμος παράγοντας είναι ο εντοπισμός των πιο σπουδαίων εξαγόμενων προϊόντων, τόσο σε μέγεθος εξαγωγών όσο και σε προοπτική, σε ανάπτυξή τους δηλαδή στα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα αν οι ποσότητες είναι μεγάλες ή μικρές.

Η παραπάνω ανάλυση δεν έχει νόημα αν δεν γίνει αντίστοιχη και για τις χώρες προορισμού των ελληνικών προϊόντων. Σε ποιες χώρες δηλαδή κατευθύνεται το κάθε προϊόν, σε ποιες σημειώνονται οι περισσότερες εξαγωγές και σε ποιες η μεγαλύτερη ανάπτυξη (βελτίωση). Αυτό μας δείχνει το δρόμο ως προς τα πού πρέπει να στραφούμε και να διαθέσουμε πόρους και δυνάμεις.

Η Μελέτη καταλήγει στην επιλογή μιας 30άδας κρίσιμων προϊόντων, καθώς επίσης και στον εντοπισμό των χωρών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για καθένα από αυτά.

Όλη η αξιολόγηση των δεδομένων χωρίζεται σε δύο μέρη, τα νωπά και τα μεταποιημένα προϊόντα, εκείνα τα οποία ενσωματώνουν δηλαδή προστιθέμενη αξία, προφανώς πωλούνται σε καλύτερες τιμές και σε καλύτερες αγορές, φέρνουν περισσότερα οικονομικά οφέλη στη χώρα και δημιουργούν απασχόληση.

Δεν δίνεται όμως ιδιαίτερη σημασία στα προϊόντα τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, εξάγονται νωπά σε χώρες οι οποίες τα χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη. Τα εντοπίζουμε, εντοπίζουμε και τις χώρες αλλά δεν τα συμπεριλαμβάνουμε στο προϊόντα προτεραιότητας.

 Έτσι ένα χρήσιμο βοήθημα είναι να δούμε πού πάμε καλά στα τελευταία χρόνια στις εξαγωγές τροφίμων και κυρίως πού πάμε καλά, πέρα από του κλασικούς προορισμούς. Πώς πάμε στους κλασικούς προορισμούς, αν σημειώνουμε αύξηση εξαγωγών αλλά και σε ποιες νέες χώρες σημειώνεται μεγάλη ανάπτυξη. Αυτές, ιδιαίτερα οι νέες αγορές πρέπει να είναι και οι νέοι στόχοι για τις προσπάθειές μας.

 

Ολόκληρη η Μελέτη βρίσκεται στο:

https://www.globalgreece.gr/img/meleti%20GlobalGreece.pdf

 
Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΜΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Fax: +30 2310474192
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00