Τελωνειακές Διαδικασίες Εισαγωγών & Εξαγωγών 
 

Τελωνειακές Διαδικασίες

Εισαγωγών & Εξαγωγών

Νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, Απλουστευμένες Τελωνειακές Διαδικασίες

Ηλεκτρονική Διασάφηση, Τελωνειακές διαδικασίες με τρίτες χώρες Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, φορολογικές υποχρεώσεις

 

 

Το εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο περιλαμβάνει:

-  Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφισης στις εισαγωγές και στις άλλες τελωνειακές διαδικασίες.

-  Ενημέρωση για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής και τις νέες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων με τα Τελωνεία.

-  Ανάλυση του τρόπου διενέργειας των ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες μη κοινοτικές χώρες,

-  Ανάλυση των φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων των συναλλασσομένων

 

Θεματολογία

 

Α) Νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας
 •   Σημαντικές αλλαγές
 •   Νέες διαδικασίες
Β) Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας
 •   Προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας
 •   Πλεονεκτήματα
 •   Διαδικασία χορήγησης της άδειας 
Γ) Νέες Απλουστευμένες Τελωνειακές Διαδικασίες
 •   Απλουστευμένη Διασάφηση στο Τελωνείο
 •   Τελωνισμός στις Εγκαταστάσεις
 •   Πλεονεκτήματα
 •   Διαδικασία απόκτησης της άδειας
Δ) Εισαγωγές-Εξαγωγές (Συναλλαγές με τρίτες, μη Κοινοτικές, χώρες)
 •   Τελωνειακή νομοθεσία – Ανάλυση εννοιών
 •   Δασμολόγιο
 •   Εισαγωγή εμπορευμάτων 
 •   Τελωνειακές διαδικασίες (θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας)
 •   Εξαγωγή εμπορευμάτων-νέες διαδικασίες
 •   Άλλες διαδικασίες – τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα
 •   Διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές
 •   Υποχρεώσεις συναλλασσομένων
Ε) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
 •   Διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ενιαία Εσωτερική Αγορά)
 •   Τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες και υποχρεώσεις.
 •   Συναλλαγές με τα ειδικά φορολογικά εδάφη - Έντυπα T2L, T2LF
 •   Απόδειξη Ενδοκοινοτικής Παράδοσης για σκοπούς απαλλαγής από το ΦΠΑ
 •   Τρόπος δήλωσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 •   Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ –
 •   Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING)
 •   Δήλωση INTRASTAT)

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Σε υπεύθυνους τμημάτων εισαγωγών - εξαγωγών, σε προϊστάμενους και στελέχη λογιστηρίου, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ενδοκοινοτικό εμπόριο, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, το διεθνές εμπόριο, το διαμετακομιστικό εμπόριο και τις μεταφορές εμπορευμάτων.

 

 

Νέες Χαμηλότερες Τιμές

Εισηγητής

220 ευρώ (-10% για έγκαιρη συμμετοχή)

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή βιβλίου, καφέ, χυμούς & light lunch καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα σε 3 άτοκες δόσεις!
Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 160 ευρώ.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εμπειρος εισηγητής

 

Ανώτατο στέλεχος, ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΕΠ) (πρώην Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών - ΕΚΕΠΙΣ) για τελωνειακά και φορολογικά θέματα.

Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία, πλήθος μελετών και δημοσιεύσεων σε οικονομικά περιοδικά.

Χώρος Διεξαγωγής

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

ΑΘΗΝΑ
Ξενοδοχείο Design Hotel FRESH
Σοφοκλέους 26, 10552 Αθήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κτίριο Μ2
25ης Μαρτίου και Παραλία 546 46 Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες

ΑΘΗΝΑ
27  & 28 Μαρτίου
17.30-21.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
30 Μαρτίου
11.00-18.00

   

Ενδιαφέρεστε για το

συγεκριμένο σεμινάριο;

   
 

Επικοινωνία

 

Global Greece - International Business Projects
9ο Χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο Thomas, Τ.Θ. 60689, 57001 Θέρμη

 

Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, Απλουστευμένες Τελωνειακές Διαδικασίες Ηλεκτρονική Διασάφηση, Τελωνειακές διαδικασίες με τρίτες χώρες Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, φορολογικές υποχρεώσεις
Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΜΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625 - 2310474191
Fax: +30 2310474192
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00