Έξυπνοι Φορολογικοί Σχεδιασμοί - Αποφύγετε άσκοπες φορολογικές επιβαρύνσεις! 
 

 

Έξυπνοι Φορολογικοί Σχεδιασμοί

Αποφύγετε άσκοπες φορολογικές επιβαρύνσεις!

 

 

 

Στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον απαιτείται και η προσαρμογή των επιχειρήσεων στα φορολογικά δρώμενα.

Σκοπός είναι μέσα από το σεμινάριο αυτό να αποφευχθούν οι άσκοπες φορολογικές επιβαρύνσεις καθώς και τα πρόστιμα για παραβάσεις της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

 

Ανάλυση των περισσοτέρων φορολογικών – φοροτεχνικών θεμάτων με πραγματικές περιπτώσεις ( case –study) που θα δοθούν στους συμμετέχοντες για την καλύτερη αφομοίωση της ύλης.

 

Θεματολογία

 

Πιο συγκεκριμένα οι έξυπνοι φορολογικοί σχεδιασμοί
αναφερονται :


·  Στο νέο τρόπο φορολόγησης από το Φορολογικό έτος 2019, όλων των νομικών τύπων των εταιριών και των νομικών οντοτήτων γενικότερα καθώς και τις αντίστοιχες επιλογές μας με παραδείγματα και εφαρμογές για τις καταλληλότερες επιλογές.
·  Στην απόκτηση συμμέτοχων εταίρων από το εξωτερικό ή την ίδρυση θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό (φορολογικές ωφέλειες-κίνδυνοι).
·  Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και στις φορολογικές υποχρεώσεις της εγκατάστασης αυτής στη χώρα μας.
·  Στα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να αναγνωριστούν στη χώρα μας οι δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε μη συνεργάσιμα κράτη καθώς και σε χώρες προνομιακού φορολογικού καθεστώτος.

·  Στην απαλλαγή των ενδοομιλικών μερισμάτων, του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και την υποκεφαλαιοδότηση σύμφωνα με το Ν.4172/2013
·  Στη μέθοδο Risk Analysis και τι θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην συγκεντρωθούν πολλά μόρια στην επιχείρηση μας που θα μας φέρουν κοντά στον έλεγχο.
·  Στο νέο ποινολόγιο και τι θα πρέπει να προσέξουμε προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα .
·  Στις ελεγχόμενες εταιρίες του εξωτερικού και στις προϋποθέσεις φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών τους στην Ελλάδα με παραδείγματα και εφαρμογές.
·  Στην αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας μας καθώς και στα τεκμήρια και τι θα πρέπει να προσέξουμε .

·  Στις εισροές χρηματικών πόσων προς το εσωτερικό της χώρας και στις εκροές χρηματικών ποσών προς το εξωτερικό της χώρας και τι θα πρέπει να προσέξουμε.
·  Στις επιλογές εκείνες και στους συνδυασμούς εκείνους σύμφωνα με τους οποίους δεν πληρώνονται υπέρμετρα φόροι εισοδήματος.

Σε ποιους απευθύνεται

 

Σε επιχειρηματίες – ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπεύθυνους τμημάτων λογιστηρίου, προϊστάμενους και στελέχη λογιστηρίου, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με φορολογικά και φοροτεχνικά θέματα.

 

 
 

Τιμή

Εισηγητής

175 € (-10% για έγκαιρη συμμετοχή)

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή βιβλίου, καφέ, χυμούς & light lunch καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα σε 3 άτοκες δόσεις!
Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 130 ευρώ.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (φοροτεχνικός)

Απόφοιτος της Α.Σ.Ο.Ε. Ειδικός στην φορολογία ακίνητης περιουσίας, καθώς και των  φορολογιών κεφαλαίου μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, την αξιολόγηση επενδύσεων, την οργάνωση, τον  έλεγχο και την εποπτεία λογιστηρίων επιχειρήσεων. Είναι  ιδιοκτήτης και διευθυντής λογιστικού γραφείου από το έτος 1989 (Ανώνυμη Λογιστική Φοροτεχνική και Ελεγκτική Εταιρεία). Επίσης είναι  πιστοποιημένος εκπαιδευτής  ενηλίκων του  Ε.Κ.Ε.ΠΙΣ, διδάσκει σε δημόσια  Ι.Ε.Κ., είναι εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Φορολογίας  και η διδακτική του εμπειρία ξεπερνά τις 2100 ώρες. Υπήρξε συνεργάτης της  «Χαλυβουργία Θεσσαλίας Α.Ε.» και  Εσωτερικός Ελεγκτής του κατασκευαστικού ομίλου   ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ.

Χώρος Διεξαγωγής

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

ΑΘΗΝΑ
Ξενοδοχείο Crown Plaza, Μιχαλακοπούλου 50
11528, Αθήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace,

Εγνατίας 61, 54631 Θεσσαλονίκη

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες

 

ΑΘΗΝΑ

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 

15.00-21.00

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

11.00-17.00

 

   

Ενδιαφέρεστε για το

συγεκριμένο σεμινάριο;

   
 

Επικοινωνία

 

Global Greece - International Business Projects
9ο Χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο Thomas, Τ.Θ. 60689, 57001 Θέρμη


 Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΜΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625 - 2310474191
Fax: +30 2310474192
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00