Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ Mydata (Μy Digital Accounting & Tax Application) 

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Mydata (Μy Digital Accounting & Tax Application)

 

 

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις.

 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία  θα μπουν στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων από την χρήση 2020

 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για μια νέα υποχρέωση, την διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα Mydata και την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων απλογραφικού χαρακτήρα ως αντίγραφο των σημερινών τηρούμενων  λογιστικών βιβλίων

 

Πρόκειται για μια πολύ κρίσιμη αλλαγή για τις επιχειρήσεις και αφορά το σύνολο τους. Η ενημέρωση των στελεχών των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα λόγω του πολύ μικρού χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι την έναρξη της νέας χρονιάς και των ενεργειών που απαιτούνται ώστε να υπάρξει προσαρμογή της καθημερινότητας των λογιστηρίων στις νέες συνθήκες.

 

Θεματολογία

Mydata η πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ

#  Η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ.

#  Mydata. Τι είναι και πως λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα e-βιβλία της ΑΑΔΕ

#  Παρουσίαση της ροής πληροφοριών και των διαδικασιών ενημέρωσης και συμφωνίας των ηλεκτρονικών βιβλίων.

#  Ποιους αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία.

#  Ηλεκτρονικά βιβλία και η σχέση τους με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

#  Τι αναμένεται ότι θα ισχύσει για τους φορείς του Δημοσίου και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά.

#  Ηλεκτρονικά Βιβλία και αγρότες. Η ειδική περίπτωση των αγροτών ειδικού καθεστώτος.

#  Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων.

#   Η χρήση του 2020 ως πρώτη εφαρμογή των διατάξεων για τα ηλεκτρονικά βιβλία.

#  Ο στόχος της αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων.

#  Αναλυτική διασταύρωση εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων μεταξύ παραλήπτη και εκδότη

#  Επαλήθευση της ορθότητας των φορολογικών δηλώσεων με βάση τις εγγραφές των ηλεκτρονικών βιβλίων.

#  Ηλεκτρονικά Βιβλία και Λογιστικό – Φορολογικό Αποτέλεσμα. Η απεικόνιση των φορολογικών οριστικών και προσωρινών διαφορών στα e-βιβλία.

#  e-βιβλία και συμφωνία δήλωσης ΦΠΑ

#  e-βιβλία και συμφωνία του Ε3

#  e-βιβλία και δηλώσεις χαρτοσήμου, παρακρατούμενων φόρων, τέλους διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους κ.λ.π.

#  Η πλατφόρμα Mydata ως εργαλείο για την επιλογή δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο.

#  Οι αλλαγές που συνεπάγονται τα ηλεκτρονικά βιβλία για την λειτουργία των λογιστηρίων και το επάγγελμα του λογιστή.

#  Κατάργηση των συγκεντρωτικών πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ ).

#  Ο ρόλος των εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών πληροφορικής και η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για προγραμματιστές.

Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ

#  Τρόποι διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

#   Οι δυσκολίες που προκύπτουν για τα χειρόγραφα παραστατικά και τα χειρόγραφα απλογραφικά βιβλία.

#  Τα  Πρότυπα Παραστατικά ΑΑΔΕ.

#  Συσχετιζόμενα Παραστατικά ΑΑΔΕ

#  Αντικριζόμενα και μη Αντικριζόμενα Παραστατικά

#  Διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων από τους εκδότες

#  Διαβίβαση των πωλήσεων χονδρικής από τους εκδότες.

#  Διαβίβαση Δεδομένων τιμολόγησης στην ΑΑΔΕ μέσω αποστολής αρχείων από τους ΕΑΦΔΣΣ.

#  Συνέπειες από την μη διαβίβαση ή την εκπρόθεσμη διαβίβαση Δεδομένων. Πρόστιμα που επιβάλλονται βάση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

#  Η εκπρόθεσμη ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ως φορολογική παράβαση.

#  Διαδικασίες που προβλέπονται για τον λήπτη παραστατικών όταν ο εκδότης είναι ασυνεπής στις υποχρεώσεις διαβίβασης δεδομένων.

#  Η Πολ 1166 & 1195/2018 και η αναβάθμιση του λογισμικού υποστήριξης των φορολογικών μηχανισμών σήμανσης.

#  Η εμπειρία από την  διαβίβαση δεδομένων τιμολόγησης στην ΑΑΔΕ από τα πρατήρια καυσίμων από 1/1/2019

#  Τα σχέδια της ΑΑΔΕ για ηλεκτρονικά τιμολόγια και ηλεκτρονικά Δελτία Αποστολής.

#  Τι ισχύει για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο Δημόσιο.

#  Παροχή φορολογικής σήμανσης από εταιρείες παρόχους φορολογικών υπηρεσιών σήμανσης.

#  Αναλυτική Παρουσίαση των στηλών των πρότυπων παραστατικών ΑΑΔΕ

#  Ο  Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Mark κάθε παραστατικού

#  Ο χαρακτηρισμός των αντικριζόμενων παραστατικών από τον λήπτη.

#  Στήλες χαρακτηρισμού συναλλαγών που θα ενημερώνονται,

#  Διαβίβαση των μη αντικριζόμενων παραστατικών στην ΑΑΔΕ.

#  Διαβίβαση των λοιπών λογιστικών εγγραφών των οντοτήτων στην ΑΑΔΕ.

#  Τύποι Λογιστικών Εγγραφών οντότητας

#  Η διαδικασία συμφωνίας με τις φορολογικές δηλώσεις.

#  Τα μηνύματα ασυμφωνίας της ΑΑΔΕ και οι ενέργειες των υπόχρεων.

#  Αυτοματοποιημένα μηνύματα και διαδικασίες αξιολόγησης φορολογικής συμμόρφωσης της πλατφόρμας Mydata

#  Τα κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων για τα λογιστήρια και τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις

Ηλεκτρονικά Βιβλία και Συγχρονισμός με τα Λογιστικά Βιβλία.

#  Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών του Mydata

#  To Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (ΒΑΣΗΣ) του Mydata.

#  Η απλογραφική Μορφή των ηλεκτρονικών βιβλίων

#  Οι στήλες διάρθρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

#  Διαβίβαση δεδομένων από απλογραφικά βιβλία στο Mydata

#  Τα διπλογραφικά βιβλία και η διαβίβαση των δεδομένων τους στο Mydata

#  Ποιες εγγραφές αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία και ποιες όχι.

#  Παραδείγματα μετατροπής και διαβίβασης διπλογραφικών εγγραφών στο Mydata.

#  Επιχειρήσεις σε Ειδικά Καθεστώτα ΦΠΑ και διαβίβαση δεδομένων.

#  Αντιμετώπιση εισαγωγών, εξαγωγών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εγγραφές στα ηλεκτρονικά βιβλία.

# Συγχρονισμός των εγγραφών μεταξύ των φορολογικών βιβλίων και των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Σε ποιους απευθύνεται

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, φοροτεχνικούς , στελέχη οικονομικών διευθύνσεων, οικονομολόγους, στελέχη πληροφορικής (IT) που υποστηρίζουν ERP, διοικητικά στελέχη δημόσιων οργανισμών και δημοτικών επιχειρήσεων κ.λ.π.

 

Τιμή

Εισηγητής

195 ευρώ (-10% για έγκαιρη συμμετοχή)

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή βιβλίου, καφέ, χυμούς & light lunch καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα σε 3 άτοκες δόσεις! Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 150 ευρώ.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

 

Αίτηση Συμμετοχής

 

Γιάννης Τριανταφύλλου

Ο Γιάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σαν οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιρειών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής και εμπορικές εταιρείες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.

Σήμερα εργάζεται σαν φοροτεχνικός και σύμβουλος εταιρειών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών.

Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία ως εισηγητής σεμιναρίων σε φορολογικά, εργατικά και λογιστικά θέματα.

Χώρος Διεξαγωγής

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

ΑΘΗΝΑ
Ξενοδοχείο Crown Plaza,

Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Office Club, Θ. Σοφούλη  52, Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες

ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα 9
Δεκεμβρίου     
15.00 - 20.30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου  
15.00- 20.30

   

Ενδιαφέρεστε για το
συγκεκριμένο σεμινάριο?

   
 

Επικοινωνία

Global Greece - International Business Projects
9ο Χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο Thomas,
Τ.Θ. 60689, 57001 Θέρμη

 

 

 
Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00