Τελωνειακές Διαδικασίες Στις Εισαγωγές, Εξαγωγές και Ενδοκοινοτική ΔιακίνησηGlobal Greece Newsletter

 

On line seminar 

Τελωνειακές Διαδικασίες

Στις Εισαγωγές, Εξαγωγές

και Ενδοκοινοτική Διακίνηση

Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, Απλουστευμένες Τελωνειακές Διαδικασίες

Ηλεκτρονική Διασάφηση, Τελωνειακές διαδικασίες με τρίτες χώρες Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, φορολογικές υποχρεώσεις

Δηλώστε Συμμετοχή
 

Τρίτη 17 & Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 17:30 - 21:00

Το εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφισης στις εισαγωγές και στις άλλες τελωνειακές διαδικασίες.

  • Ενημέρωση για τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες

  • Ενημέρωση για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής και τις νέες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων με τα Τελωνεία.

  • Ανάλυση του τρόπου διενέργειας των ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες μη κοινοτικές χώρες.

  • Ανάλυση των φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων των συναλλασσομένων

  • Ενημέρωση για τις τελωνειακές διαδικασίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Θεματολογία  |   Σε Ποιους Απευθύνεται  |   Εισηγητής  |   Τοποθεσία  |   Ημ. Διεξαγωγής  |   Τιμή

Θεματολογία

Α) Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας
• Σημαντικές αλλαγές • Νέες διαδικασίες
Β) Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας
• Προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας • Πλεονεκτήματα • Διαδικασία χορήγησης της άδειας
Γ) Απλουστευμένες Τελωνειακές Διαδικασίες
• Απλουστευμένη Διασάφηση στο Τελωνείο • Τελωνισμός στις Εγκαταστάσεις • Πλεονεκτήματα • Διαδικασία απόκτησης της άδειας
Δ) Εισαγωγές-Εξαγωγές (Συναλλαγές με τρίτες, μη Κοινοτικές, χώρες)
• Τελωνειακή νομοθεσία – Ανάλυση εννοιών • Δασμολόγιο • Εισαγωγή εμπορευμάτων • Τελωνειακές διαδικασίες (θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας) • Εξαγωγή εμπορευμάτων-νέες διαδικασίες • Άλλες διαδικασίες – τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα • Διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές • Υποχρεώσεις συναλλασσομένων
Ε) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
• Διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ενιαία Εσωτερική Αγορά) • Τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες και υποχρεώσεις. • Συναλλαγές με τα ειδικά φορολογικά εδάφη - Έντυπα T2L, T2LF • Απόδειξη Ενδοκοινοτικής Παράδοσης για σκοπούς απαλλαγής από το ΦΠΑ • Τρόπος δήλωσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών • Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ • Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING) • Δήλωση INTRASTAT)
ΣΤ) Συναλλαγές με ΗΒ λόγω BREXIT
• Νέες διαδικασίες
Ζ) Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
• Νέες διαδικασίες

 

Σε Ποιους Απευθύνεται

Σε υπεύθυνους τμημάτων εισαγωγών - εξαγωγών, σε προϊστάμενους και στελέχη λογιστηρίου, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ενδοκοινοτικό εμπόριο, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, το διεθνές εμπόριο, το διαμετακομιστικό εμπόριο και τις μεταφορές εμπορευμάτων.

Τιμή

195€

 

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 
professional looking man giving a presentation

Εισηγητής

Ανώτατο στέλεχος, ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΕΠ) (πρώην Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών - ΕΚΕΠΙΣ) για τελωνειακά και φορολογικά θέματα.

Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία, πλήθος μελετών και δημοσιεύσεων σε οικονομικά περιοδικά.

 

Χώρος Διεξαγωγής

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, που έχει την δυνατότητα πλήρους διαδραστικότητας, πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων & αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Ημέρα Διεξαγωγής

 

Τρίτη 17 & Πέμπτη 19 Οκτωβρίου

 

17:30 - 21:00

Διάρκεια:

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 8 ώρες, κατανεμημένες σε 2 4ωρα με δύο διαλλείματα των 10’

Δηλώστε Συμμετοχή
 
 
 Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00