Φορολογικοί Έλεγχοι και το Νέο Ποινολόγιο του Έτους 2024Global Greece Newsletter

 

On line ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

Φορολογικοί Έλεγχοι και το

Νέο Ποινολόγιο του Έτους 2024
Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Δηλώστε Συμμετοχή
 

Τετάρτη 4&5/6/2024

Ο φορολογικός έλεγχος είναι μία διαδικασία στην οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμπλακεί ένα φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση, βάσει των κριτηρίων επιλογής φορολογικών ελέγχων.

Το σεμινάριο αναφέρεται στις τελευταίες τεχνικές ελέγχου καθώς και στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών διαδικασιών μετά και τις τελευταίες αλλαγές.

Επίσης γίνεται ανάλυση όλων των παραβάσεων στα οποία επιβάλλονται αντίστοιχα πρόστιμα και πως αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται.

Ανάλυση των περισσοτέρων φορολογικών – φοροτεχνικών θεμάτων με πραγματικές περιπτώσεις  (case –study) που θα δοθούν στους συμμετέχοντες για την καλύτερη αφομοίωση της ύλης.

Θεματολογία  |   Σε Ποιους Απευθύνεται  |   Εισηγητής  |   Τοποθεσία  |   Ημ. Διεξαγωγής  |   Τιμή

Θεματολογία

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

• Στα βήματα του φορολογικού ελέγχου από την έκδοση της εντολής ελέγχου μέχρι την άσκηση προσφυγής στα Διοικητικά Πρωτοδικεία.
• Στη διαδικασία και το πρόγραμμα ελέγχου των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία απλογραφικά σύμφωνα με την απόφαση Α1293/2019.
• Στη διαδικασία και το πρόγραμμα ελέγχου των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία διπλογραφικά σύμφωνα με την απόφαση 1124/18.06.2015 καθώς και την απόφαση 1067/2018 .
• Στη διαδικασία μερικού ελέγχου στη φορολογία εισοδήματος. Αναγνωρισιμότητα δαπανών, διαφορές μόνιμες και προσωρινές.
• Στη διαδικασία μερικού ελέγχου στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, Prorata, πενταετής διακανονισμός παγίων, ειδικά απαλλακτικά, παραγραφή.
• Στην φοροαποφυγή, στις διευθετήσεις και τα φορολογικά πλεονεκτήματα. Πλήρης ανάλυση του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικών διαδικασιών.
• Στα ανοίγματα των τραπεζικών λογαριασμών και τις ενδικοφανείς προσφυγές με εφαρμογές.
• Στις παραγραφές των αξιώσεων του Δημοσίου για επιβολή φόρου και όλες οι περιπτώσεις των επανελέγχων.
• Στην αμοιβαία διοικητική συνδρομή και τη δέουσα επιμέλεια καθώς και στις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου των αναλογιών και της τιμής πώλησης (Α1008/2020 και Ε2016/2020)
• Στη πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου και πως αυτή εφαρμόζεται από το έτος 2020.
• Στον έλεγχο των ιδιωτών με βάση τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που εφαρμόζονται σήμερα.
• Στις παραγραφόμενες υποθέσεις των ιδιωτών – φυσικών προσώπων.

 

TO NEO ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ( Ν 5104/2024 )

 

     • Όλες οι αλλαγές στους χρόνους προσκόμισης πληροφοριών στη φορολογική Διοίκηση.

• Φάκελοι τεκμηρίωσης ( Transfer Pricing ) Πρόστιμα – Ποινές με παραδείγματα και εφαρμογές.

• Κυρώσεις για παραλείψεις υποβολών εκπρόθεσμων και ανακριβών δηλώσεων με παραδείγματα και εφαρμογές.

• Παραβάσεις σχετικά με την απεικόνιση των οικονομικών συναλλαγών.

• Τα πρόστιμα στην πλατφόρμα Μydata. Εκπρόθεσμες διαβιβάσεις , μη  υποβολές. Ανάλυση  όλων των περιπτώσεων με παραδείγματα. Χρόνοι έναρξης εφαρμογής των προστίμων.   

• Εγκλήματα φοροδιαφυγής και ποινικές κυρώσεις. Πλήρης ανάλυση.

• Όλες  οι κατηγορίες των πράξεων προσδιορισμών των φόρων με παραδείγματα.

• Αλληλέγγυα ευθύνη. Συνυπευθυνότητες. Ανάλυση των συνεπειών.

 

Σε Ποιους Απευθύνεται

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, οικονομικούς διευθυντές, προϊσταμένους λογιστηρίων, δικηγόρους, λογιστές, φοροτεχνικούς καθώς και υπαλλήλους ελεγκτικών υπηρεσιών και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τα λογιστικά και φορολογικά θέματα της επιχείρησης του.

Τιμή

195 (-10% για έγκαιρη συμμετοχή)

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 160 ευρώ. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

professional looking man giving a presentation

 Εισηγητής

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (φοροτεχνικός)

 

Απόφοιτος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Ειδικός στην φορολογία ακίνητης περιουσίας, καθώς και των  φορολογιών κεφαλαίου μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, την αξιολόγηση επενδύσεων, την οργάνωση, τον  έλεγχο και την εποπτεία λογιστηρίων επιχειρήσεων.

Είναι  ιδιοκτήτης και διευθυντής λογιστικού γραφείου από το έτος 1989 (Ανώνυμη Λογιστική Φοροτεχνική και Ελεγκτική Εταιρεία). Επίσης είναι  πιστοποιημένος εκπαιδευτής  ενηλίκων του  Ε.Κ.Ε.ΠΙΣ, είναι εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Φορολογίας  και η διδακτική του εμπειρία ξεπερνά τις 23.000 ώρες Ειναι συγγραφέας λογιστικών – φορολογικών βιβλίων.

Υπήρξε   Εσωτερικός Ελεγκτής του κατασκευαστικού ομίλου   ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ.

 

Χώρος Διεξαγωγής

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, που έχει την δυνατότητα πλήρους διαδραστικότητας, πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων & αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Ημέρες Διεξαγωγής

Τετάρτη

4 & 5 Ιουνίου

17.00-21.00

 

Διάρκεια: 8 ώρες

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 8 ώρες, κατανεμημένες σε 4 δίωρα (90') με δύο διαλλείματα των 10’

Δηλώστε Συμμετοχή
 
 
 
 
 Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00