Η Ελληνική οικονομία απαιτεί νέες δρομολογήσεις και σημαντική τόνωση της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 

Στη Global Greece υποστηρίζουμε με συστηματικό τρόπο τις εξαγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής επιχείρησης.
Οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης και δίνουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης

Δημιουργήστε Πιστούς Πελάτες - Τεχνικές και μυστικά του Marketing Υπηρεσιών


 


Δημιουργήστε Πιστούς Πελάτες

Τεχνικές και μυστικά του Marketing Υπηρεσιών

 

Οι Υπηρεσίες είναι άυλες, παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα, δεν αποθηκεύονται, εξαρτώνται και από την συμμετοχή του Πελάτη και αυτό τις διαφοροποιεί από τα υλικά προϊόντα. Το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών διαμορφώνει το πεδίο πάνω στο οποίο αποκτούνται οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για την επαφή με τους Πελάτες, είτε στους Πελάτες καταναλωτές, είτε στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ.

Η Εξυπηρέτηση Πελατών εξελίσσεται και μεταλλάσσεται ακολουθώντας τις κοινωνικές και οικονομικές δομές και τις προόδους της τεχνολογίας. Οι Επιχειρήσεις και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες που προσπαθούν για την άρτια Εξυπηρέτηση των Πελατών τους έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Η παροχή σταθερών και ποιοτικών Υπηρεσιών συντελεί στην διατήρηση των υπαρχόντων πελατών, αυξάνει την πιστότητά τους και με την φήμη που δημιουργείται, φυσικά είτε ψηφιακά, φέρνει νέους Πελάτες, με αποτέλεσμα την αύξηση των Πωλήσεων, την διευκόλυνση των συμπληρωματικών και προστιθέμενων Πωλήσεων και τον εμπλουτισμό της Πελατειακής βάσης,

Έτσι τα διαφορετικά, φαινομενικά, πεδία του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, της Εξυπηρέτησης Πελατών και της ανάπτυξης των Πωλήσεων συνεξετάζονται σε ένα πρόγραμμα που έχει στόχο την αναβάθμιση των Υπηρεσιών κάθε είδους, στην παροχή προστιθέμενης Αξίας και στην ικανοποίηση των Πελατών.

 

Θεματολογία

 

·   Βασικοί κανόνες Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, συσχέτιση με τις αρχές της Εξυπηρέτησης

    Πελατών και τις αποτελεσματικές Πωλήσεις

·   Ο ρόλος των υπηρεσιών στο Μάρκετινγκ της σύγχρονης επιχείρησης

·   Μάρκετινγκ εμπειριών

·   Λογική και συναίσθημα του πελάτη

·   Προδιάθεση του πελάτη για τις υπηρεσίες που πρόκειται να παραλάβει

·   Τρόποι δημιουργίας θετικού κλίματος με τον πελάτη

·   Το τρίγωνο των Υπηρεσιών

·   Η σημασία της διάδρασης και της ανάδρασης με τους πελάτες

·   Προσδοκίες του πελάτη και πώς του δημιουργούνται

·   Η αντίληψη του πελάτη για τις υπηρεσίες που πρόκειται να παραλάβει

·   Η εμπειρία του πελάτη από την  επαφή του με τις υπηρεσίες της επιχείρησης

·   Η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες του πελάτη και την εμπειρία του από την

    επαφή του με τις  υπηρεσίες της επιχείρησης (το μοντέλο των κενών στην

    εξυπηρέτηση του πελάτη)

·   Αποτέλεσμα ή διαδικασία; Τι είναι πιο σημαντικό;

·   Χαρτογράφηση της Εξυπηρέτησης Πελατών

·   Κανόνες σωστής επικοινωνίας

·   Τρόπος για να κάνουμε ερωτήσεις στον πελάτη

·   Χρήση θετικών εκφράσεων και λέξεων

·   Ενεργητική ακρόαση

·   Σχέσεις γνώσης με τον πελάτη

·   Συναισθηματικός λογαριασμός του πελάτη

·   Χρήση του τηλεφώνου και του διαδικτύου για παροχή προσωποποιημένων

    υπηρεσιών

·   Χειρισμός των σχολίων του πελάτη για τον ανταγωνισμό

·   Είδος, λόγοι και αναγνώριση του τι κρύβεται «πίσω» από ένα παράπονο

    ή αντίρρηση ενός πελάτη. Τρόποι χειρισμού και αντιμετώπισης

·   Η πρόσθετη και η επαναλαμβανόμενη πώληση σαν αποτέλεσμα της σωστής

    Εξυπηρέτησης

·   Εξατομίκευση της υπηρεσίας και του προϊόντος και η αύξηση των πωλήσεων

·   Νέες τεχνολογίες και νέες προοπτικές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

·   Κρατώντας τον πελάτη ικανοποιημένο για όλη του την ζωή

Σε ποιους απευθύνεται

 

·      Σε εργαζόμενους στην Εξυπηρέτηση Πελατών και σε Πωλητές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους

·      Σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων ή εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες (λιανική ή χονδρική πώληση, τουριστικά επαγγέλματα, εστιατόρια)

·      Σε εκείνες και εκείνους που αναγνωρίζουν ότι η αύξηση του τζίρου τους θα προέλθει από την σωστή διαχείριση των πελατών τους, των παραπόνων και αντιρρήσεων τους, καθώς και με την σωστή τηλεφωνική και ηλεκτρονική τους επικοινωνία

·      Σε αυτούς  που αναγνωρίζουν την αξία του πελάτη τους σαν ένα σύνολο συνεργασίας, όπου η σχέση επιχείρησης-πελάτη έχει σαν αποτέλεσμα τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

·      Στα άτομα της επιχείρησης που εξυπηρετώντας τον πελάτη έχουν στόχο το δίπτυχο: «σωστή εξυπηρέτηση και πρόσθετη πώληση»

·      Σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τις πωλήσεις

·      Σε επαγγελματίες άλλων προσανατολισμών που αναζητούν τις γνώσεις εκείνες που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης Πελατών και τις τεχνικές τους στις Πωλήσεις

 

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Η οπτική γωνία που προσφέρει η μελέτη του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών  κάνουν τις ενέργειες Πωλήσεων, είτε ζωντανά, είτε ψηφιακά,  να στηρίζονται στην προστιθέμενη Αξία που προσφέρεται στον Πελάτη. Η  Πώληση, που είναι μια Υπηρεσία, θα έχει ποιοτικά και αριθμητικά αποτελέσματα και διάρκεια. Έτσι διαφοροποιείται ο  Ελεύθερος Επαγγελματίας και η Επιχείρηση.

Νέες Χαμηλότερες Τιμές

Εισηγητής

155 ευρώ (-10% για έγκαιρη συμμετοχή) 

 

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή βιβλίου, καφέ, χυμούς & light lunch καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα σε 3 άτοκες δόσεις!
Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 100 ευρώ.

 

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

Αίτηση Συμμετοχής

 

Οδυσσέας Κόλλιας

Οικονομολόγος - Συγγραφέας

 

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά και κατέχει Master (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Συνεργάζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Είναι συγγραφέας οικονομικών βιβλίων και διδάσκει στα e learning προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Κέντρο Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.). Έχει διατελέσει Σύμβουλος Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Πιστεύει ότι η ελληνική οικονομία και κοινωνία θα εξελιχθούν εάν αναπτυχθεί το επίπεδο Εξυπηρέτησης Πελατών, τόσο στον Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Χώρος Διεξαγωγής

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

ΑΘΗΝΑ
Ξενοδοχείο Design Hotel FRESH
Σοφοκλέους 26, 105 52 Αθήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξενοδοχείο Porto Palace

26ης Οκτωβρίου 65,

546 28 Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες

ΑΘΗΝΑ
20 Οκτωβρίου  15.00-21.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21 Οκτωβρίου 11.00-17.00

   

Ενδιαφερεστε για το
συγεκριμένο σεμινάριο?

   
 
 


 

Αναζήτηση στο site

Λίστα Ενημέρωσης

Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
9ο Χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο Thomas
Τ.Θ. 60689, 57001 Θέρμη

Τηλ: +30 2310474191
Fax: +30 2310474192
Email: info@globalgreece.gr

active³ 4.8 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης