Η Ελληνική οικονομία απαιτεί νέες δρομολογήσεις και σημαντική τόνωση της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 

Στη Global Greece υποστηρίζουμε με συστηματικό τρόπο τις εξαγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής επιχείρησης.
Οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης και δίνουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης

Τεχνικές Αποτελεσματικής Εφαρμογής & Διαχείρισης Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου


 

Τεχνικές Αποτελεσματικής Εφαρμογής & Διαχείρισης

Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου

 

 

Η παρουσίαση σε πλήρη ανάλυση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πιστωτικής πολιτικής και ελέγχου πιστώσεων με σκοπό τη διασφάλιση της εύρωστης χρηματοοικονομικής λειτουργικότητας και βιωσιμότητας της επιχείρησης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης πελατών και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου.

Κύριοι Άξονες:

 • Αρχές πιστωτικής πολιτικής.

 • Μεθοδολογία και διαδικασίες προσδιορισμού φερεγγυότητας πελατών στη θέσπιση πιστωτικών ορίων και τη λήψη επαρκών καλύψεων.
 • Διαδικασία ελέγχου των πιστώσεων
 • Εκθέσεις προς τα Διοικητικά Στελέχη για ενημέρωση και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Θεματολογία

 

Α. Πιστωτική Πολιτική & Διαδικασίες

 • Στοχoθεσία και Αντικείμενα Πιστωτικής Πολιτικής (μεγιστοποίηση πωλήσεων- ελαχιστοποίηση πιστωτικού κινδύνου, παρακολούθηση ανοικτών υπολοίπων, τήρηση συμφωνηθέντων όρων, επίτευξη στόχου εισπράξεων).

 • Αποτύπωση Επιπέδου Αξιοπιστίας Πελατών και μέθοδοι αξιολόγησης (συνεργασία με εταιρείας πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας).

 • Οι βασικοί Αριθμοδείκτες ως εργαλεία αξιολόγησης πελατών.

 • Εκτίμηση Πιστωτικού Κινδύνου του Πελάτη με την χρήση του Στατιστικού Μοντέλου Z – Score.

 • Ασφάλιση Πιστώσεων.

 • Οι 10 Κανόνες επιτυχημένης Πιστωτικής Πολιτικής.

 • Credit Control Best Practices- Case Studies.

 

Β. Διαδικασία Καθορισμού Πιστωτικών Ορίων

 • Συλλογή οικονομικών στοιχείων και συγκέντρωση ποιοτικών πληροφοριών από εταιρείες credit risk services.

 • Ανάλυση ισολογισμού με βάσει αριθμοδείκτες (κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα, κερδοφορία, αποδοτικότητα, ικανότητα εξυπηρέτησης χρεών).

 • Έρευνα δυσμενών.

 • Σύστημα διαβάθμισης φερεγγυότητας πελατών με βάσει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ( Trade Credit Risk Scorecard).

 • Καθορισμός πιστωτικών ορίων και όρων- τρόπου πληρωμής.

 • Η Πολιτική Πιστώσεων με νέους Πελάτες.

 • Επαναληπτική αξιολόγηση πελατών.

 

Γ. Διαδικασία Ελέγχου Εισερχόμενων Παραγγελιών

 • Έλεγχος σε σχέση με τα πιστωτικά όρια του πελάτη.

 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση υπέρβασης πιστωτικών ορίων (Business Process).

 • Διαχείριση ληξιπροθέσμων.

 • Εξουσιοδοτήσεις/ όρια αποδεσμεύσεων υπευθύνων.

 • Τμήμα Credit Control/ Έλεγχος πιστώσεων.

 • Εγχειρίδιο εγκρίσεων πιστώσεων ( Credit Authority Manual). Πλήρης ανάλυση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις πιστώσεις (καθορισμός ημερών πίστωσης, όρια, έλεγχο παραγγελιών, ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, διακανονισμό καθυστερήσεων, επισφαλείς απαιτήσεις, θέσπιση Διοικητικών βαθμίδων υπευθυνότητας εγκρίσεων).

 

Δ. Τεχνικές Παρακολούθησης Και Είσπραξης Απαιτήσεων

 • Μέσα είσπραξης, αξιόγραφα.

 • Τρόποι και μέθοδοι κάλυψης ανοικτών υπολοίπων.

 • Παρακολούθηση ανοικτών χρεωστικών υπολοίπων (open items).

 • Προγραμματισμός εισπράξεων.

 • Πολιτική εισπράξεων νέων και παλαιών υπολοίπων.

 • Διαβάθμιση ενημέρωσης και πίεσης οφειλετών.

 

Ε. Ηλεκτρονική Διαχείριση Απαιτήσεων

 • Σύστημα αυτόματης ταξινόμησης απαιτήσεων (τιμολόγια- επιταγές) με πολλαπλά κριτήρια.

 • Σύστημα αυτόματου φιλτραρίσματος απαιτήσεων.

 • Σύστημα εύρεσης τιμολογίων, επιταγών με διάφορα κριτήρια (ποσό, αριθμός, ημερομηνία λήξης, προϊόν)

 

ΣΤ. Εργαλεία Ελέγχου Πιστώσεων &Εισπράξεων

 • Ενηλικίωση ανοικτών υπολοίπων (aging report analysis).

 • Μέθοδο υπολογισμού ημερών εισπραξιμότητας (DSO).

 • Μέθοδο υπολογισμού αποπληρωμής αξιογράφων.

 • Μέθοδο υπολογισμού τόκων υπερημερίας.

 • Μοντέλο υπολογισμού risk balance.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Σε Στελέχη της Εμπορικής και της Οικονομικής Διεύθυνσης, καθώς επίσης και σε όσους εμπλέκονται άμεσα στην διαδικασία Πωλήσεων / Εισπράξεων, δηλαδή τα τμήματα Πωλήσεων, Διαχείρισης Πιστώσεων, Customer Service και Λογιστήριο.

Νέες Τιμές

Εισηγητής

175 € (-10% για έγκαιρη συμμετοχή)

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή βιβλίου, καφέ, χυμούς & light lunch καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρέχονται επίσης:

      ·         Λογισμικό διαχείρισης εισπράξεων.

      ·         Ηλεκτρονικά αρχεία υπολογισμού DSO, RISK BALANCE.

Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα σε 3 άτοκες δόσεις!
Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 130 ευρώ.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βίκυ Μαλισιώτη M.Sc.

Οικονομολόγος, με 18ετή εμπειρία ως Credit and Finance Project Manager σε πολυεθνικές εταιρείες και επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Παιδείας.

 

Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης με Master στην Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιχειρήσεων (Χαροκόπειο Παν/μιο).

 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ενηλίκων με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Χώρος Διεξαγωγής

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

ΑΘΗΝΑ
Ξενοδοχείο Design Hotel FRESH
Σοφοκλέους 26, 10552 Αθήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης,

Κτίριο Μ2, 25ης Μαρτίου και Παραλία

546 46 Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες

ΑΘΗΝΑ
Παρασκευή 11 Μαϊου

15.00-21.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 12 Μαϊου

11.00-17.00

   

Ενδιαφέρεστε για το

συγκεκριμένο σεμινάριο;

   
 

Επικοινωνία

 

Global Greece - International Business Projects
9ο Χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο Thomas, Τ.Θ. 60689, 57001 Θέρμη

 


 

Αναζήτηση στο site

Λίστα Ενημέρωσης

Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
9ο Χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο Thomas
Τ.Θ. 60689, 57001 Θέρμη

Τηλ: +30 2310474191
Fax: +30 2310474192
Email: info@globalgreece.gr

active³ 4.8 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης