Αποτελεσματική Διαχείριση ΑποθεμάτωνGlobal Greece Newsletter

 

On line ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Αποτελεσματική

Διαχείριση Αποθεμάτων

Δηλώστε Συμμετοχή
 

Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16/11/2023 17.00-21.00

• Η αυξημένη ανταγωνιστικότητα στην αγορά απαιτεί από τις επιχειρήσεις να είναι πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αποθεμάτων.
• Οι συνεχείς αλλαγές στην αγορά, όπως η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και η έλλειψη πρώτων υλών, απαιτούν από τις επιχειρήσεις να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζουν τα επίπεδα αποθεμάτων τους γρήγορα και αποτελεσματικά.
• Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εργαλείων διαχείρισης αποθεμάτων παρέχει στις επιχειρήσεις νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της συνεχούς μεταβολής, η διαχείριση αποθεμάτων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Η σωστή διαχείριση αποθεμάτων μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Θεματολογία  |   Σε Ποιους Απευθύνεται  |   Εισηγητής  |   Τοποθεσία  |   Ημ. Διεξαγωγής  |   Τιμή

Θεματολογία

I. Εισαγωγή
Α. Επισκόπηση της σημασίας της διαχείρισης αποθεμάτων
Β. Καθορισμός στόχων και προσδοκιών για το σεμινάριο

II. Βασικές αρχές Διαχείρισης Αποθεμάτων
Α. Ορισμός και είδη αποθέματος
Β. Ο ρόλος του αποθέματος στις επιχειρηματικές δραστηριότητες
Γ. Βασικές αρχές και στόχοι διαχείρισης αποθεμάτων

III. Σχεδιασμός και Πρόβλεψη Αποθεμάτων
Α. Κατανόηση των προτύπων ζήτησης και των τεχνικών πρόβλεψης
Β. Καθορισμός σημείων αναπαραγγελίας και ποσοτήτων παραγγελίας
Γ. Στρατηγικές για ακριβή πρόβλεψη ζήτησης
Δ. Αντιμετώπιση εποχικότητας και μεταβλητότητας στη ζήτηση

IV. Τεχνικές Ελέγχου Αποθεμάτων
A. Ανάλυση ABC: Ταξινόμηση αποθεμάτων με βάση την αξία και τη σημασία τους
B. Just-in-Time (JIT)
Γ. Οικονομική ποσότητα παραγγελίας (EOQ) και βελτιστοποίηση επιπέδου αναπαραγγελίας
Δ. Ζητήματα αποθέματος ασφαλείας και επιπέδου υπηρεσιών

V. Παρακολούθηση και Tracking Αποθεμάτων
Α. Συστήματα και τεχνολογίες παρακολούθησης αποθεμάτων
B. Barcoding, RFID και άλλες αυτοματοποιημένες μέθοδοι παρακολούθησης
Γ. Καταμέτρηση κύκλου και έλεγχοι φυσικών αποθεμάτων
Δ. Χρήση λογισμικού και αναλύσεων δεδομένων για ανάλυση αποθεμάτων

VI. Αποτελεσματικές Στρατηγικές Διαχείρισης Αποθεμάτων
Α. Διαχείριση αποθεμάτων με γνώμονα τη ζήτηση
Β. Τεχνικές cross-docking και drop-shipping
Γ. Προγραμματισμός, πρόβλεψη και αναπλήρωση (CPFR)

VII. Βελτιστοποίηση αποθέματος και μείωση κόστους
Α. Κόστος μεταφοράς αποθεμάτων και παράγοντες κόστους
Β. Εντοπισμός και εξάλειψη πλεονάζοντος και απαρχαιωμένου αποθέματος
Γ. Συνεργασία εφοδιαστικής αλυσίδας και συγχρονισμός ζήτησης
Δ. Συνεχής βελτίωση και βελτιστοποίηση διαδικασιών

VIII. Διαχείριση Κινδύνων και Μετριασμός
Α. Αντιμετώπιση διαταραχών και αβεβαιοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας
Β. Εφαρμογή αποτελεσματικής αξιολόγησης κινδύνου και σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης
Γ. Στρατηγικές αποθέματος ασφαλείας και αποθέματος ασφαλείας για τις διακυμάνσεις της ζήτησης
Δ. Διαχείριση χρόνου παράδοσης και σχέσεων προμηθευτών

IX. Μετρήσεις απόδοσης αποθέματος και KPI
Α. Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) για τη διαχείριση αποθεμάτων
Β. Μέτρηση της ακρίβειας των αποθεμάτων, του κύκλου εργασιών και των ποσοστών αποθεμάτων
Γ. Συγκριτική αξιολόγηση και παρακολούθηση της απόδοσης σε σχέση με τα βιομηχανικά πρότυπα

X. Μελέτες περίπτωσης και βέλτιστες πρακτικές
Α. Πραγματικά παραδείγματα επιτυχημένων στρατηγικών διαχείρισης αποθεμάτων
Β. Διδάγματα από ηγέτες του κλάδου και κορυφαίες επιδόσεις
Γ. Διαδραστικές ασκήσεις και ομαδικές συζητήσεις

XI. Εφαρμογή και διατήρηση της αποτελεσματικής διαχείρισης αποθεμάτων
Α. Αλλαγή στρατηγικών διαχείρισης για την εφαρμογή βελτιώσεων
Β. Ανάπτυξη σχεδίου δράσης διαχείρισης αποθεμάτων
Γ. Εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εργαζομένων για συνεχή επιτυχία

XII. Q&A
Α. Ερωτήσεις των συμμετεχόντων
Β. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων

 

Σε Ποιους Απευθύνεται

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 

- Επαγγελματίες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
- Νέους στη διαχείριση αποθεμάτων και ελέγχου αποθεμάτων
- Επαγγελματίες Logistics, Αποθήκης & Διανομής

 

και γενικότερα σε στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων όλων των κλάδων που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στη διαχείριση αποθεμάτων

Τιμή

195 (-10% για έγκαιρη συμμετοχή)

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 160 ευρώ. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

professional looking man giving a presentation

 Εισηγητής

Πάνος Παπαδημητρίου

Οικονομολόγος με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μεταπτυχιακές σε Ουαλία και Ελλάδα πάνω στα χρηματοοικονομικά και στην Τραπεζική, διδακτορικό στα Οικονομικά από το London Business School.

Ασχολείται από το 1999 με την εκπαίδευση ενηλίκων και έχει συνεργαστεί για πολλά χρόνια με κολλέγια & Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με πλούσια επαγγελματική εμπειρία η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη θέση του οικονομικού διευθυντή στον ΟΤΕ, τη θέση του Regional Finance & Commercial Manager και σε κατασκευαστικές εταιρείες στη Μ. Ανατολή.

 

Χώρος Διεξαγωγής

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, που έχει την δυνατότητα πλήρους διαδραστικότητας, πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων & αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Ημέρες Διεξαγωγής

Τετάρτη

15 & Πέμπτη 16 Νοεμβρίου

17.00-21.00

 

Διάρκεια: 8 ώρες

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 8 ώρες, κατανεμημένες σε 4 δίωρα (90') με δύο διαλλείματα των 10’

Δηλώστε Συμμετοχή
 
 
 Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΜΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Fax: +30 2310474192
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00