Ημερολόγιο εκδηλώσεωνΔεκέμβριος 2022 Φεβρουάριος 2023
Ο σχεδιασμός μιας επιτυχημένης χορηγικής καμπάνιας αποτελεί πάντοτε μια μεγάλη πρόκληση, που απαιτεί γνώσεις, χρόνο, προσοχή στη λεπτομέρεια και επιμονή στο στόχο. Η αναζήτηση χορηγών, η διαπραγμάτευση μαζί τους, η εξυπηρέτηση τους, είναι τομείς που μπορεί να επηρεάσουν στο μέγιστο βαθμό το οικονομικό αποτέλεσμα ενός προϋπολογισμού. Το παρόν σεμινάριο παρέχει έναν πλήρη οδηγό για την δημιουργία, εκπόνηση και ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης χορηγικής καμπάνιας, καθώς αναλύει βήμα-βήμα όλα όσα πρέπει να προσέξει ο επαγγελματίας που απευθύνεται στην αγορά για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από χορηγούς.
Η πρόκλησή μας δημιουργώντας τη συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν στη ζωή τους μέσα από την καλλιέργεια και την εκπαίδευση τους, την κατανόηση των συνανθρώπων τους με τελικό στόχο να αναπτύξουν τη σκέψη τους, τις καλές πρακτικές, τις ικανότητες και την αυτοπεποίθησή τους.
Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, Απλουστευμένες Τελωνειακές Διαδικασίες Ηλεκτρονική Διασάφηση, Τελωνειακές διαδικασίες με τρίτες χώρες Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, φορολογικές υποχρεώσεις

Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00