Περί εξαγωγών & δικτύων διανομήςΠερί εξαγωγών & δικτύων διανομής

Λάθη στην επιλογή του δικτύου διανομής κοστίζουν ακριβά. Η εξαγωγική επιχείρηση χρειάζεται εξαρχής να αποφασίσει ποιούς βασικούς σκοπούς θέλει να εξυπηρετήσει μέσω της επιλογής συγκεκριμένων καναλιών διανομής στις ξένες αγορές.

Συγκεκριμενοποιώντας τους στόχους της, θα μπορέσει αργότερα να αξιολογήσει την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των επιλεγμένων διαύλων.

Στις αποφάσεις της θα πρέπει να σταθμίσει το ειδικό βάρος μιας σειράς παραγόντων όπως:

  • αν θέλει τον έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας πώλησης
  • ποιος θα έχει τον έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος μέχρι την παράδοσή του στον τελικό καταναλωτή-αγοραστή
  • πώς θα διασφαλίσει την αποδοτικότητα του κόστους διαμεσολάβησης, marketing, πωλήσεων και after sales service σε σχέση με τον όγκο πωλήσεων.
  • εάν μπορεί να διασφαλίσει την ποιοτική εξυπηρέτηση σημαντικών πελατών
  • πώς θα εξασφαλίσει συνεχή πληροφόρηση από την αγορά

Στο διεθνή χώρο, οι λιανέμποροι και οι χονδρέμποροι έχουν πάψει να έχουν την παθητική συμπεριφορά του παρελθόντος, την εποχή δηλαδή που ο παραγωγός είχε τον αποκλειστικό έλεγχο του καναλιού διανομής. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στο βαθμό συγκέντρωσης του λιανεμπορίου και του χονδρεμπορίου που οδηγεί σε βελτίωση των μεθόδων μάρκετινγκ που εφαρμόζουν και στην εισαγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Private Label).

 

Για να πετύχουμε εξαγωγική ανάπτυξη χρειαζόμαστε εκπαιδευμένα στελέχη που μπορούν να κατανοούν τις τάσεις στα σύγχρονα δίκτυα διανομής, να μπορούν να αξιολογούν τα υπέρ και τα κατά κάθε δικτύου, να αξιοποιούν τις τάσεις προς όφελος της επιχείρησης, να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας τους και να μπορούν να διαπραγματευτούν όρους συνεργασίας που θα αποφέρουν συγκεκριμένα οφέλη στην επιχείρηση. Περισσότερα στο https://www.globalgreece.gr/img/index88.htm
Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00