Ημερολόγιο εκδηλώσεωνΜάιος 2022 Ιούλιος 2022
Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, Απλουστευμένες Τελωνειακές Διαδικασίες Ηλεκτρονική Διασάφηση, Τελωνειακές διαδικασίες με τρίτες χώρες Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, φορολογικές υποχρεώσεις
Το σεμινάριο αναλύει ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα Συμπεριφορές, Τεχνικές, Τακτικές και Ψυχολογία της σύγχρονης πώλησης. Αναπτύσσει και βελτιώνει μεθοδολογίες της “πώλησης προστιθέμενης αξίας”. Σημειώνει τις μεταλλάξεις στο DNA των πωλήσεων που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία. Στόχος του, τα στελέχη της “πρώτης γραμμής”, έξυπνα να προσεγγίζουν, να παρουσιάζουν, να πείθουν, να κλείνουν και αν χρειαστεί να εισπράττουν. Να ξεπερνούν τον ανταγωνισμό πουλώντας τη διαφορά, τη σχέση, τη γνώση, τα οφέλη και την εταιρική τους ομάδα.
Το πρακτικό αυτό σεμινάριο επικεντρώνετε σε δύο ζωτικούς τομείς για την επιτυχημένη είσπραξη των υπολοίπων των πελατών από το τηλέφωνο: την καλή τεχνική και την προσέγγιση με πλήρη αυτοπεποίθηση από την πλευρά του καλούντος.
INCOTERMS®2020, Ενέγγυες Πιστώσεις L/C, Διασφάλιση Πληρωμών Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα αυτό, με σκοπό να παρέχουμε στους συμμετέχοντες ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξαγωγικής τεχνογνωσίας στοχεύοντας στη διευκόλυνση των Διεθνών Εμπορευματικών Συναλλαγών & ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της διεθνούς αγοράς - Ενημερωθείτε για τους αναθεωρημένους όρους παράδοσης των εμπορευματικών συμβολαίων (INCOTERMS ® 2020) και μάθετε να τους χρησιμοποιείτε με ευκολία στις καθημερινές σας συναλλαγές.

Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΜΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625 - 2310474191
Fax: +30 2310474192
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00