Ημερολόγιο εκδηλώσεωνΣεπτέμβριος 2023 Νοέμβριος 2023
Ο φορολογικός έλεγχος είναι μία διαδικασία στην οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμπλακεί ένα φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση, βάσει των κριτηρίων επιλογής φορολογικών ελέγχων.
Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, Απλουστευμένες Τελωνειακές Διαδικασίες Ηλεκτρονική Διασάφηση, Τελωνειακές διαδικασίες με τρίτες χώρες Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, φορολογικές υποχρεώσεις
Η αξιοποίηση του Digital Marketing είναι πλέον μονόδρομος για κάθε επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία που επιθυμεί να προωθήσει αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της συνεχούς μεταβολής, η διαχείριση αποθεμάτων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Η σωστή διαχείριση αποθεμάτων μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Η κυβερνοασφάλεια είναι η πρακτική προστασίας συστημάτων, δικτύων και προγραμμάτων από ψηφιακές επιθέσεις. Αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις συνήθως στοχεύουν στην πρόσβαση, την αλλαγή ή την καταστροφή ευαίσθητων πληροφοριών. εκβίαση χρημάτων από χρήστες ή στην διακοπή των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00